Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


26.02.2018 baza BDF i nowa wersja oprogramowania TurboMap

W dniu dzisiejszym została zaktualizowana baza BDF dla Wykonawców.
Jednocześnie informujemy, że została udostępniona nowa wersja oprogramowania TurboMAP.

W najnowszej wersji programu kontrola zdublowanych wierzchołków została dodana do kontroli podstawowej - jako błąd krytyczny.

Ponadto powstała nowa funkcja: przygotowania pliku do wydruku. Polega ona na przeniesieniu obiektów z pliku do modyfikacji oraz z referencjnego pliku tła do nowego pliku, który ma w nazwie "_wydruk". Opcja dostępna w paletce "Podstawowa" (ikonka obok drukarki). W pliku tym zostaje zdjęta blokada z obiektów, umożliwiając uczytelnienie mapy do wydruku. Plik z dopiskiem "_wydruk" nie jest plikiem do modyfikacji.
Uwaga:
Wszelki zmian geometrii i atrybutów należy wykonywać w pliku do modyfikacji.
Plik z dopiskiem "_wydruk" służy jedynie do uczytelniania mapy.

 

Nowa wersja oprogramowania dostępna jest na stronie: http://geomatyka-krakow.pl w zakładce DO POBRANIA/TurboMAP, lub pod linkiem:
http://geomatyka-krakow.pl/portal/index.php/download/44-uncategorised/127-turbomap-download-90