Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


24.08.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

dotyczy modernizacji EGiB (JAWCZYCE, KONOTOPA, MORY, 0021, 0022, 0023, 0024 m. Łomianki)

W związku z rozpoczęciem w dniu 3.09.2018 r. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, sporządzonego w ramach przeprowadzanej modernizacji tej ewidencji na obszarze obrębów Jawczyce, Konotopa i Mory (gm. Ożarów Mazowiecki) oraz 0021, 0022, 0023, 0024 (m. Łomianki) przewiduje się, że od dnia 17.09.2018 r. do momentu przyjęcia tego operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które nastąpi najpóźniej w dniu 15.10.2018 r., baza danych ewidencji gruntów i budynków nie będzie aktualizowana o nowe dane na obszarze ww. obrębów.

Dane EGiB pobrane przed dniem 15.10.2018 r. do realizowanych prac geodezyjnych na obszarze tych obrębów, zarówno skończonych i nie zakończonych przed tym terminem, należy weryfikować: dla prac skończonych - z projektem operatu opisowo-kartograficznego, a dla prac nie zakończonych ze zaktualizowanymi danymi EGiB. W okresie wyłożenia, a więc w dniach 3.09.2018 r. – 21.09.2018 r., pobrane i projektowane dane EGiB należy uzgadniać z przedstawicielem Wykonawcy prac modernizacyjnych (konsorcjum firm GEOPARTNER Sp. z o.o. Sp. komandyt., GEOPARTNER GEOMATICS Sp. z o.o. oraz LOGIK Sp. z o.o.) w pokoju 110 budynku Geodezji, a w okresie rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag, tj. od 24.09.2018 r. do czasu przyjęcia operatu do PZGiK (najpóźniej 15.10.2018 r.) uzgadniać je z kierownikiem Referatu Postępowań Administracyjnych p. Sebastianem Janickim z Wydziału Geodezji (pok. 113). Fakt takiego uzgadniania będzie pisemnie potwierdzany, a kopię lub oryginał potwierdzenia należy dołączyć do operatu składanego wraz z zawiadomieniem o zakończeniu prac geodezyjnych.

Załączniki: