Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


24.08.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

dotyczy linii napowietrznych

Uprzejmie informuję, że obecnie trwają prace związane z przeniesieniem obiektów bazy danych mapy zasadniczej znajdujących się na warstwach K1 w zakresie kierunków linii napowietrznych i podpór słupowych na warstwy GESUT dla obszaru Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W pierwszej kolejności prace dotyczą obszaru miasta Błonie i Łomianki oraz gminy Kampinos i Leszno.

W związku z tym informujemy, że od dnia 28 sierpnia br. do chwili zaktualizowania bazy danych o poprawione obiekty Wykonawcom prac geodezyjnych będą wydawane pliki KCD do modyfikacji z zablokowanymi do modyfikacji w/w obiektami (liniami napowietrznymi i słupami) będącymi przedmiotem opracowania. Pliki GML do modyfikacji w tym czasie nie będą mogły być wydawane. Ponadto zwracamy się z uprzejma prośbą do Wykonawców, którzy już pobrali pliki do modyfikacji, w których znajdują się odblokowane linie napowietrzne i podpory słupowe na tym obszarze, aby dostarczyli je do dnia 3 września br. do ODGiK, w przeciwnym razie blokady będą musiały zostać zdjęte, a po zakończeniu procesu aktualizacji bazy danych Wykonawca będzie musiał ponownie o ten plik wystąpić.

Za zaistniałe utrudnienia w realizacji prac przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że zakończenie prac na obszarze całego powiatu planowane jest na dzień 24 września br. Przedmiotowe przedsięwzięcie w efekcie powinno ułatwić Państwu pracę w przygotowywaniu plików do modyfikacji.

Załączniki: