Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


29.08.2018 informacja do właścicieli nieruchomości z obszaru modernizownych obrębów

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obręby: JAWCZYCE, KONOTOPA, MORY; 0021, 0022, 0023, 0024 m. Łomianki

W związku z rozpoczęciem w dniu 3.09.2018 r. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, sporządzonego w ramach modernizacji tej ewidencji na obszarze obrębów Jawczyce, Konotopa i Mory (gm. Ożarów Mazowiecki) oraz 0021, 0022, 0023, 0024 (m. Łomianki), od dnia 17.09.2018 r. do dnia przyjęcia operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które nastąpi najpóźniej w dniu 15.10.2018 r., ewidencja gruntów i budynków nie będzie aktualizowana o nowe dane na obszarze ww. obrębów.

W tym okresie wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków będą wydawane zgodnie z nieaktualizowanym stanem tej ewidencji.