Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


05.09.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

dotyczy linii napowietrznych na terenie miasta Ożarów Maz. oraz gmin: Ożarów Maz, Stare Babice, Błonie, Izabelin, Łomianki

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przypominamy że trwają obecnie prace związane z przeniesieniem obiektów bazy danych mapy zasadniczej znajdujących się na warstwach K1 w zakresie kierunków linii napowietrznych i podpór słupowych na warstwy GESUT dla obszaru Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Kolejnym etapem prac objęte są wszystkie linie napowietrzne i słupy znajdujące się w bazie danych na obszarze jednostek ewidencyjnych, które nie zostały ujęte w części pierwszej tj. miasta Ożarów Maz. oraz gmin: Ożarów Maz, Stare Babice, Błonie, Izabelin, Łomianki.

W związku z tym informujemy, że od dnia 6 września br. do chwili zaktualizowania bazy danych o poprawione obiekty Wykonawcom prac geodezyjnych będą wydawane pliki KCD do modyfikacji z zablokowanymi do modyfikacji w/w obiektami (liniami napowietrznymi i słupami) będącymi przedmiotem opracowania. Pliki GML do modyfikacji w tym czasie nie będą mogły być wydawane. Ponadto zwracamy się z uprzejma prośbą do Wykonawców, którzy już pobrali pliki do modyfikacji, w których znajdują się odblokowane linie napowietrzne i podpory słupowe na tym obszarze, aby dostarczyli je do dnia 13 września br. do ODGiK, w przeciwnym razie blokady będą musiały zostać zdjęte, a po zakończeniu procesu aktualizacji bazy danych Wykonawca będzie musiał ponownie o ten plik wystąpić.

Za zaistniałe utrudnienia w realizacji prac przepraszamy.