Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


17.09.2018 Poszukujemy osób do pracy w komórkach geodezyjnych Starostwa:

1 osoba (pilnie poszukiwana) – umowa na czas określony - zastępstwo nieobecnego pracownika (przewidywana możliwość zatrudnienia około 1,5 roku) w referacie prowadzącym postępowania administracyjne (pomoc w analizie dokumentów, przygotowywanie pism, zaświadczeń, współudział w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących aktualizacji baz EGiB) lub, alternatywnie inny zakres obowiązków (aktualizacja baz opisowych EGiB w TurboEWID);

2 osoby – praca na umowę zlecenie (przewidywany okres trwania umowy do końca 2018 r.) – praca na miejscu na sprzęcie Starostwa z wykorzystaniem Systemu TurboEWID – eliminacja błędnych oznaczeń użytków gruntowych zarówno w treści opisowej, jak i graficznej EGiB;

 

W przypadku braku znajomości systemu informatycznego, osoby zostaną przeszkolone, jak również przygotowane co do zakresu i trybu eliminacji nieprawidłowych danych. Szczegóły warunków zatrudnienia będą ustalane w bezpośrednim kontakcie z kandydatami. Osoby chętne prosimy o nadesłanie życiorysów wraz z listami motywacyjnymi na adres e-mail: geodezjasekretariat@podgik.pwz.pl

+ Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą przy ulicy Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w imieniu którego działa Starosta.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwz.pl
+ Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, nie będą udostępniane podmiotom trzecim, ani publikowane.
+ Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
+ Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
+ Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.