Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


20.09.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

dotyczy zblokowanych obiektów linii napowietrznych

Informujemy, że prace związane z przeniesieniem obiektów z warstw K1 dotyczących linii napowietrznych i podpór słupowych na warstwy GESUT dobiegają końca. W chwili obecnej załadowanie wszystkich obiektów blokuje 55 prac geodezyjnych, które zostały zwrócone do poprawy. W związku z powyższym, aby zakończyć proces przenoszenia obiektów uprzejmie prosimy o pilne dostarczenie poprawionych operatów. W przypadku nie dostarczenia poprawionego operatu wraz z plikiem w czasie 14 dni od momentu wystawienia negatywnego protokołu weryfikacji będziemy zmuszeni bezwzględnie ściągnąć blokady (11.07.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH)

W chwili obecnej pliki do modyfikacji o pełnej treści wydawane są z obszaru m. Błonie i gm. Kampinos. Do 25 września br. zostaną odblokowane pozostałe jednostki ewidencyjne. Zablokowane pozostaną jedynie obszary, w których nie udało się załadować danych z powodu nie przekazanych operatów do ponownej weryfikacji.

Pragniemy również podziękować tym wszystkim Geodetom, którzy w tym niełatwym przedsięwzięciu załadowania danych do bazy współpracowali z Ośrodkiem i często w ekspresowym czasie dostarczali poprawione operaty po negatywnych weryfikacjach (ponad 400 blokad).

Drodzy Geodeci pamiętajcie, że czas oczekiwania na wydanie pliku do modyfikacji innemu Wykonawcy przez ODGiK, najczęściej uzależniony jest od czasu, który poświęcacie na poprawę operatu po negatywnym protokole weryfikacji. Stąd prośba, aby nie czekać do ostatniego dnia i dostarczać poprawione operaty wcześniej.