Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


08.09.2017 INFORMACJA DLA INTERESANTÓW W SPRAWIE MODERNIZACJI EGIB W PŁOCHOCINIE

W związku z rozpoczęciem w dniu 12.09.2017 r. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, sporządzonego w ramach modernizacji na obszarze obrębu Płochocin, od dnia 11.09.2017r. do dnia przyjęcia operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które nastąpi najpóźniej w dniu 24.10.2017r., baza ewidencji gruntów i budynków nie będzie aktualizowana o nowe dane dotyczące obrębu Płochocin (0019) w gminie Ożarów Mazowiecki.

W tym okresie wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków będą wydawane zgodnie z nieaktualizowanym stanem bazy danych tej ewidencji.

 

 

Załączniki: