Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


08.09.2017 INFORMACJA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH W SPRAWIE MODERNIZACJI EGIB W PŁOCHOCINIE

W związku z rozpoczęciem w dniu 12.09.2017 r. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, sporządzonego w ramach modernizacji na obszarze obrębu Płochocin, od dnia 11.09.2017r. do momentu przyjęcia tego operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które nastąpi najpóźniej w dniu 24.10.2017r., baza ewidencji gruntów i budynków nie będzie aktualizowana o nowe dane dotyczące obrębu Płochocin (0019) w gminie Ożarów Mazowiecki.

Dane pobrane do realizowanych prac geodezyjnych na obszarze tego obrębu przed ww. terminem należy zweryfikować po przyjęciu operatu z modernizacji do PZGiK. W przypadku konieczności prowadzenia prac geodezyjnych w okresie wyłożenia, a więc w dniach 12.09.2017 r. – 2.10.2017 r., pobrane i projektowane dane EGIB należy uzgodnić z Wykonawcą prac modernizacyjnych, geodetą uprawnionym Grzegorzem Falińskim w pokoju nr 8 budynku Geodezji, a w okresie rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag, tj. od 3.10.2017 r. do czasu przyjęcia operatu do PZGiK (najpóźniej 24.10.2017 r.) uzgodnić je z p. Sebastianem Janickim z Wydziału Geodezji.