Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


12.12.2017 informacja dla geodetów oddających pliki wsadowe do modyfikacji bazy danych

Informujemy, że przed oddaniem pliku wsadowego, który ma zasilić bazę danych wynikami pracy geodezyjnej należy sprawdzić obiekty pod kontem zgodności topologii.

W chwili obecnej w programie TurboMap kontrola topologii przedstawiona jest jako ostrzeżenie, natomiast w Ośrodku niezgodność ta jest błędem krytycznym i uniemożliwia przyjęcie danych do bazy.

Sposób wykonania prawidłowo kontroli topologi oraz propozycja odszukania i naprawy tej nieprawidłowości na przykładzie najczęśćiej powtarzanego błędu - zdublowania wierzchołków - przedstawiona została w poniższej instrukcji.

Instrukcja ta dostępna jest również w zakładce pliki do pobrania.

Załączniki: