Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


18.01.2019 INFORMACJA DLA GEODETÓW dotycząca operatu elektronicznego

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2019 roku uruchomiona zostanie możliwość przekazywania do ODGiK operatu technicznego w formie elektronicznej.

wiecej...


13.12.2018 Jak uruchomić płatności online po aktualizacji przeglądarek internetowych?

W związku z aktualizacjami przeprowadzanymi w ostatnicm czasie w aplikacjach przeglądarek internetowych (niezwiązanych z maszym systemem i Portalami), spowodowanymi zmianą przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeglądarek internetowych, aby dokonać jakichkolwiek płatności niezbędne jest włączenie przekierowania do stron PayU.
Bez włączonej tej opcji płatności nie będą możliwe.
W tym celu niezbędne jest odblokowanie wyskakujących powiadomień w okienku przeglądarki.

wiecej...


29.11.2018 aplikacja PayU już działa

Informujemy, że prace związane prawidłowym działaniem płatności on-line zostały zakończone. Wszystkie zaległe opłaty zostały już zarejestrowane w naszym systemie, a nowe spływają na bieżąco. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

wiecej...


29.11.2018 zmiany w alplikacji PayU

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez aplikację PayU w chwili obecnej trwają prace dostosowujące nasz system do współpracy. Osoby, które w dniu wczorajszym lub dzisiejszym opłaciły sprawy, a nie mają w systemie odnotowanej płatności, w celu przyspieszenia działania proszone są przesłanie potwierdzenia zapłaty poprzez Portale lub na adres mail:

wiecej...


14.11.2018 informacja dla geodetów

dotyczy kontroli WINGiK w sprawie braków zgałaszania prac geodezyjnych w zakresie tyczenia obiektów budowlanych

wiecej...


12.09.2018 informacja dla użytkowników portalu gminy - Rejestry Intraewid - EGIB

W związku z informacjami przekazanymi z pojedynczych gmin, dotyczących zbyt długiego czasu oczekiwania na wygenerowanie informacji z rejestru gruntów informujemy, że trwają prace nad jednoznacznym zlokalizowaniem przyczyny tego problemu. Ponieważ problem ten nie występuje u wszystkich użytkowników, zlokalizowanie przyczyny nie jest łatwe i czasochłonne. Cały czas wykonywane są rożne testy i poprawki, które mają Państwu ułatwić pracę.

wiecej...


29.08.2018 aktualizacja bazy BDF

Informujemy, że została uruchomiona cykliczna aktualizacja bazy BDF dla Wykonawców prac geodezyjnych. Będzie ona wykonywana przez pracownika urzędu każdego 1 i 15 dnia miesiąca. W przypadku gdy dni te wypadają w dni wolne od pracy - w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie.

wiecej...


29.08.2018 informacja do właścicieli nieruchomości z obszaru modernizownych obrębów

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obręby: JAWCZYCE, KONOTOPA, MORY; 0021, 0022, 0023, 0024 m. Łomianki

wiecej...


24.08.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

dotyczy linii napowietrznych

wiecej...


24.08.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

dotyczy modernizacji EGiB (JAWCZYCE, KONOTOPA, MORY, 0021, 0022, 0023, 0024 m. Łomianki)

wiecej...


11.07.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

w sprawie wydawania plików do modyfikacji

wiecej...


28.06.2018 NOWE WNIOSKI O ZAŁOŻENIE KONT W PORTALACH POWIATOWYCH

inf. dotyczy osób, które nie posiadają konta w Portalach Powiatowych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja br. w życie nowych przepisów  RODO dotyczących przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). informujemy, że zostały przygotowane nowe wnioski o założenie kont w Portalach Powiatowych.
Dodatkowo został utworzony wniosek o założenie konta w Portalu Gminy - Rejestry IntraEWID-EGIB.

wiecej...


27.06.2018 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁÓW PZGiK ZGODNIE Z LICENCJĄ

Wobec koniecznej dbałości o finanse publiczne, czego następstwa uchybień określają przepisy ustawy z dn. 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, informujemy o wzmożeniu weryfikacji posiadania odpowiednich licencji na materiały PZGiK. W tym celu, w komórkach organizacyjnych Starostwa, realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii, wdrożone zostały odpowiednie procedury. Poinformowano również urzędy gmin na obszarze powiatu, o zwracanie szczególnej uwagi na przedstawianą dokumentację geodezyjną do prowadzonych tam postępowań, czy opisy na materiałach geodezyjnych posiadają odpowiednie klauzule świadczące o wykorzystaniu ich zgodnie z licencją oraz skierowano prośbę o informowanie w przypadkach pojawiających się wątpliwości.

wiecej...


21.06.2018 AKTUALIZACJA BAZY DANAYCH BDSOG

Informujemy, że dobiegają końca prace związane z aktualizacją bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej w ramach projektu ASI. Prace polegały na dostosowaniu numerów punktów osnowy do obowiązujących przepisów oraz uzupełnieniu atrybutów na podstawie istniejącej dokumentacji znajdującej się w pzgik, w zakresie pozyskania średniego błędu wysokości i współrzędnych i uzupełnienia opisów topograficznych o dane obligatoryjne. W związku z powyższym w dniach 25-27.06.br dane bazy BDSOG będą aktualizowane.

wiecej...


11.06.2018 informacja dla osób przygotowujących pliki zasilające bazę danych egib wynikami prac geodezyjnych

Dotyczy podpór związanych z budynkiem przedstawionych symbolem.

wiecej...


05.06.2018 stary portal Gminy

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 08.06.2018r. zostanie zamknięty "stary" Portal Gminy. Od momentu zamknięia wszyscy Użytkownicy tego Portalu będą mogli pozyskiwać dane jedynie poprzez Rejestry InrtaEWID.

wiecej...


05.06.2018 baza BDF

W dniu dzisiejszym została zaktualizowana baza BDF dla Wykonawców prac geodezyjnuch.

wiecej...


25.05.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w dniu dzisiejszym w życie nowych przepisów dotyczących RODO bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzurą informacyjną.

wiecej...


17.05.2018 Aktualizacja Portali

Informujemy, że w dniu 15 maja br. została wykonana aktualizacja oprogramowania. Związana jest ona ze zwiększeniem bezpieczeństwa danych i rozdzieleniem niezbędnych uprawnień w związku z dostosowaniem oprogramowania do nowych przepisów RODO i możliwości logowania się poprzez profil zaufany.

 

wiecej...


16.05.2018 Portal Rzeczoznawcy

Informujemy, że w dniu wczorajszym zostały zaktualizowane Portale Powiatowe.
W Portalu Rzeczoznawcy pojawiały się nowe funkcjonalności m.in.:

wiecej...