Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


02.02.2018 uzupełnienie instrukcji do portalu rzeczoznawczy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym instrukcja do portalu rzeczoznawczy została rozszerzona o opis zapłaty poprze PayU w przypadku dokonywania płatności "zwykłym przelewem".

wiecej...


22.01.2018 NOWA ODSŁONA PORTALU DLA RZECZOZNAWCÓW

Informujemy, że w dniu dzisiejszym została uruchomiona nowa odsłona Portalu dla Rzeczoznawców.

wiecej...


10.01.2018 Przestrzenie nazw baz banych

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące przestrzeni nazw baz danych.

wiecej...


09.01.2018 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

DOTYCZY KOMUNIKOWANIA SIĘ PRZY WYDAWANIU PLIKÓW DO MODYFIKACJI

wiecej...


22.12.2017 informacje dla geodetów

W związku ze zmianami od 1 stycznia 2018 r. dotyczącymi składania operatu technicznego wraz z plikiem do aktualizacji baz danych (plikiem wsadowym) i pytaniami Wykonawców prac geodezyjnych w tym zakresie informujemy, że:

wiecej...


15.12.2017 zakup TurboMap po promocyjnej cenie

Na prośbę wykonawców, zwróciliśmy się z zapytaniem do firmy GEOMATYKA-Kraków sc. o możliwość zastosowania cen promocyjnych dla dodatkowych osób chcących zakupić licencje na oprogramowanie TurboMAP.

wiecej...


12.12.2017 informacja dla geodetów oddających pliki wsadowe do modyfikacji bazy danych

Informujemy, że przed oddaniem pliku wsadowego, który ma zasilić bazę danych wynikami pracy geodezyjnej należy sprawdzić obiekty pod kontem zgodności topologii.

wiecej...


25.09.2017 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Dotyczy: dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników opracowania tych pomiarów.

wiecej...


22.09.2017 zamawianie plików do modyfikacji poprzez Portal Geodety

Informujemy, że uruchomiliśmy procedurę zamawia plików do modyfikacji poprzez Portal Geodety w celu stworzenia pliku wsadowego umożliwiającego zaktualizowanie bazy danych po przyjęciu operatu geodezyjnego do zasobu.

wiecej...


08.09.2017 INFORMACJA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH W SPRAWIE MODERNIZACJI EGIB W PŁOCHOCINIE

W związku z rozpoczęciem w dniu 12.09.2017 r. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, sporządzonego w ramach modernizacji na obszarze obrębu Płochocin, od dnia 11.09.2017r. do momentu przyjęcia tego operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które nastąpi najpóźniej w dniu 24.10.2017r., baza ewidencji gruntów i budynków nie będzie aktualizowana o nowe dane dotyczące obrębu Płochocin (0019) w gminie Ożarów Mazowiecki.

wiecej...


08.09.2017 INFORMACJA DLA INTERESANTÓW W SPRAWIE MODERNIZACJI EGIB W PŁOCHOCINIE

W związku z rozpoczęciem w dniu 12.09.2017 r. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, sporządzonego w ramach modernizacji na obszarze obrębu Płochocin, od dnia 11.09.2017r. do dnia przyjęcia operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które nastąpi najpóźniej w dniu 24.10.2017r., baza ewidencji gruntów i budynków nie będzie aktualizowana o nowe dane dotyczące obrębu Płochocin (0019) w gminie Ożarów Mazowiecki.

W tym okresie wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków będą wydawane zgodnie z nieaktualizowanym stanem bazy danych tej ewidencji.

wiecej...


31.08.2017 Baza FDB

W dniu dzisiejszym została zaktualizowana baza dla Wykonawców.

wiecej...


31.08.2017 Pomnik na grobie zmarłego kolegi Waldemara dobaczewskiego

W związku z inicjatywą podjętą przez jednego z Geodetów pracujących na rynku naszego Powiatu, zmierzającą do postawienia pomnika na grobie zmarłego w ubiegłym roku pracownika naszego Urzędu, kolegi Waldka Dobaczewskiego, w pokoju nr 10 (ZUD) zbieramy do skrzynki datki na ten cel od osób, które chciałyby się przyłączyć do tej inicjatywy.

wiecej...


24.07.2017 Baza FDB

W dniu dzisiejszym została zaktualizowana baza dla Wykonawców.

wiecej...


15.05.2017 informacja dla Geodetów

Dotyczy Geodetów zamawiających pliki do modyfikacji.

wiecej...


07.04.2017 Portal Geodety

Informujemy, że w dniu dzisiejszym został zamknięty stary Portal Geodety, do którego dostęp odbywał się poprzez Portale Powiatowe - "niebieska zakładkę".

wiecej...


31.03.2017 korekta nazw obrębów w gminie Stare Babice

Informujemy, że na Wniosek Wójta Gminy Stare Babice, w związku z wystąpieniem Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne, nawiązującym do przeprowadzanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii weryfikacji dotyczącej błędów lub braków w danych adresowych, w dniu 14 marca br. dokonaliśmy korekty nazw dwóch obrębów ewidencyjnych poprzez dostosowane o obowiązujących nazw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. 2013, poz. 200)

wiecej...


29.03.2017 styl linii ogrodzenia

Dotyczy Wykonawców prac geodezyjnych, którzy korzystają z oprogramowania TurboMap.

wiecej...


23.03.2017 informacja do wykonawców prac geodezyjnych

dotycząca pozyskiwania informacji z bazy danych EGiB o podstawie wpisu do tej bazy.

wiecej...


20.03.2017 INFORMACJA DLA INWESTORÓW I PROJEKTANTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Dotycząca możliwości i formy pozyskiwania informacji z operatu ewidencyjnego.

wiecej...