Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


19.04.2019 WSKAZÓWKI DLA GEODETÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH PLIKI DO AKTUALIZACJI BAZ DANYCH

W związku z najczęściej popełnionymi usterkami przy przygotowywaniu plików do modyfikacji służących do aktualizacji baz danych, a także przychylając się do prośby Geodetów oczekujących na wskazówki w tym zakresie w załączonym poniżej pliku zamieszczono najistotniejsze informacje jak należy postępować w trakcie przygotowywania plików.

wiecej...


08.04.2019 morernizacja ewidencji gruntów i budynków

Informujemy, o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, zgłoszonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim i zarejestrowanej w dniu 27 marca 2019 r. pod nr ewidencyjnym OD.6640.1.1819.2019, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Latchorzew (0016), Blizne Jasińskiego (0002), Blizne Łaszczyńskiego (0003) położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Stare Babice (143207_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie.

wiecej...


02.04.2019 został uruchomiony Portal Interesanta

Informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej www.podgik.pwz.pl, w zakładce Strefa Interesanta, uruchomiony został Portal Interesanta.

wiecej...


28.03.2019 aktualizacja programu TurboMAP

Wykonawców przygotowujących pliki do modyfikacji informujemy, że na stronie Geomatyki-Kraków dostępna jest nowa wersja oprogramowania TurboMAP uwzględniająca poprawne wyświetlanie numeru ewidencyjnego budynku w działce zgodnie z ustawieniami w pliku baza.fdb.

wiecej...


22.03.2019 rozbudowa infrastruktury technicznej

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami przy rozbudowie infrastruktury technicznej, w dniach 23-24 i 30-31 marca dostęp do Portali Powiatowych będzie ograniczony.

Za utrudnienia przepraszamy.

wiecej...


15.03.2019 INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI W CELU UZGODNIENIA PROJEKTOWANYCH SUT

Informujemy, że został uruchomiony Portal Projektanta, który służy do składania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Portal ten zastąpi dotychczas działający Portal Koordynatora SUT, znajdujący się w zakładce Portale Powiatowe.

wiecej...


13.03.2019 Aktualizacja Turboewid

W dniu dzisiejszym, po godzinie 16-tej zostanie przeprowadzona aktualizacja oprogramowania TurboEwid do wersji 9.2. W trakcie przeprowadzania aktualizacji mogą nastąpić chwilowe przerwy w dostępie do baz danych poprzez portale powiatowe.

Wykonawców prac geodezyjnych, przygotowujących pliki wsadowe informujemy, że na stronie Geomatyki-Kraków pod adresem: http://geomatyka-krakow.pl/portal/index.php/download/turbomap dostępna jest bezpłatna wersja programu TurboMapa 9.2 współpracująca ściśle z TurboEWID 9.2.

wiecej...


11.03.2019 REZYGNACJA Z UMIESZCZANIA W OPERATACH TECHNICZNYCH NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW

Zwracamy się z prośbą do Wykonawców prac geodezyjnych, aby po zakończeniu prac geodezyjnych nie umieszczać w operatach technicznych (zarówno w wersji klasycznej, jak i elektronicznej) oraz nie dostarczać odrębnie:

  • formularzy zgłoszeń prac geodezyjnych,
  • informacji o materiałach do wykonywania pracy zarejestrowanej w ODGiK,
  • licencji na materiały pozyskane z ODGiK.

wiecej...


03.03.2019 zmiana strony

W związku z reorganizacją stryktury systemu EWID 2007 informuję, że zmieniliśmy wygląd strony www.podgik.pwz.pl w celu ułatwienia logowania się do Portali Powiatowych.

Portale zostały podzielona na dwie części:

  1.  STREFĘ INTERESANTA, w której znajduje się Portal Mapowy i Portale Tematyczne (Portal Geodety, Portal Komornika, Portal Rzeczoznawcy, Portal Projektanta, Narada Koordynacyjna)
  2.  STREFĘ URZĘDNIKA, w której znajdują się Rejestry IntraEWID zawierajce Portal dla Gmin i Portal Branżysty

Klikając na wybraną ikonę zostaniecie Państwo przekierowani do odpowiedniego okna, w którym znajdują się w/w Portale Powiatowe

wiecej...


19.02.2019 ZANIECHANIE PRACY GEODEZYJNEJ

Zwracamy się z prośbą o nienadużywanie w Portalu Geodety funkcji Zaniechanie pracy geodezyjnej. Funkcja ta powinna służyć tylko w przypadkach rezygnacji zleceniodawcy z wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej. Zgłaszanie kilku prac w tym samym zakresie, o tym samym celu generuje niepotrzebnie „puste zgłoszenia”, do których od razu wysyłane są prośby o zaniechanie. Działanie takie powoduje rejestrację zbędnych zgłoszeń w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych. W zdarzających się najczęściej przypadkach błędnego określania zakresu pracy lub celu pracy nie należy zgłaszać pracy po raz kolejny. Portal umożliwia w takich przypadkach korzystanie przez zgłaszającego z funkcji zgłoszenia uzupełniającego, która pozwoli na skorygowania błędu. Jeśli korzystanie ze wskazanych funkcji będzie nadal stwarzać problemy wówczas prosimy o kontakt z ODGiK pod jednym z numerów telefonów: 22 733 73 60 lub 22 733 73 59, 22 733 73 58.

wiecej...


18.01.2019 INFORMACJA DLA GEODETÓW dotycząca operatu elektronicznego

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2019 roku uruchomiona zostanie możliwość przekazywania do ODGiK operatu technicznego w formie elektronicznej.

wiecej...


13.12.2018 Jak uruchomić płatności online po aktualizacji przeglądarek internetowych?

W związku z aktualizacjami przeprowadzanymi w ostatnicm czasie w aplikacjach przeglądarek internetowych (niezwiązanych z maszym systemem i Portalami), spowodowanymi zmianą przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeglądarek internetowych, aby dokonać jakichkolwiek płatności niezbędne jest włączenie przekierowania do stron PayU.
Bez włączonej tej opcji płatności nie będą możliwe.
W tym celu niezbędne jest odblokowanie wyskakujących powiadomień w okienku przeglądarki.

wiecej...


29.11.2018 aplikacja PayU już działa

Informujemy, że prace związane prawidłowym działaniem płatności on-line zostały zakończone. Wszystkie zaległe opłaty zostały już zarejestrowane w naszym systemie, a nowe spływają na bieżąco. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

wiecej...


29.11.2018 zmiany w alplikacji PayU

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez aplikację PayU w chwili obecnej trwają prace dostosowujące nasz system do współpracy. Osoby, które w dniu wczorajszym lub dzisiejszym opłaciły sprawy, a nie mają w systemie odnotowanej płatności, w celu przyspieszenia działania proszone są przesłanie potwierdzenia zapłaty poprzez Portale lub na adres mail:

wiecej...


14.11.2018 informacja dla geodetów

dotyczy kontroli WINGiK w sprawie braków zgałaszania prac geodezyjnych w zakresie tyczenia obiektów budowlanych

wiecej...


12.09.2018 informacja dla użytkowników portalu gminy - Rejestry Intraewid - EGIB

W związku z informacjami przekazanymi z pojedynczych gmin, dotyczących zbyt długiego czasu oczekiwania na wygenerowanie informacji z rejestru gruntów informujemy, że trwają prace nad jednoznacznym zlokalizowaniem przyczyny tego problemu. Ponieważ problem ten nie występuje u wszystkich użytkowników, zlokalizowanie przyczyny nie jest łatwe i czasochłonne. Cały czas wykonywane są rożne testy i poprawki, które mają Państwu ułatwić pracę.

wiecej...


29.08.2018 aktualizacja bazy BDF

Informujemy, że została uruchomiona cykliczna aktualizacja bazy BDF dla Wykonawców prac geodezyjnych. Będzie ona wykonywana przez pracownika urzędu każdego 1 i 15 dnia miesiąca. W przypadku gdy dni te wypadają w dni wolne od pracy - w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie.

wiecej...


29.08.2018 informacja do właścicieli nieruchomości z obszaru modernizownych obrębów

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obręby: JAWCZYCE, KONOTOPA, MORY; 0021, 0022, 0023, 0024 m. Łomianki

wiecej...


24.08.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

dotyczy linii napowietrznych

wiecej...


24.08.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

dotyczy modernizacji EGiB (JAWCZYCE, KONOTOPA, MORY, 0021, 0022, 0023, 0024 m. Łomianki)

wiecej...