Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


14.11.2018 informacja dla geodetów

dotyczy kontroli WINGiK w sprawie braków zgałaszania prac geodezyjnych w zakresie tyczenia obiektów budowlanych

wiecej...


20.09.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

dotyczy zblokowanych obiektów linii napowietrznych

wiecej...


17.09.2018 Poszukujemy osób do pracy w komórkach geodezyjnych Starostwa:

1 osoba (pilnie poszukiwana) – umowa na czas określony - zastępstwo nieobecnego pracownika (przewidywana możliwość zatrudnienia około 1,5 roku) w referacie prowadzącym postępowania administracyjne (pomoc w analizie dokumentów, przygotowywanie pism, zaświadczeń, współudział w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących aktualizacji baz EGiB) lub, alternatywnie inny zakres obowiązków (aktualizacja baz opisowych EGiB w TurboEWID);

2 osoby – praca na umowę zlecenie (przewidywany okres trwania umowy do końca 2018 r.) – praca na miejscu na sprzęcie Starostwa z wykorzystaniem Systemu TurboEWID – eliminacja błędnych oznaczeń użytków gruntowych zarówno w treści opisowej, jak i graficznej EGiB;

wiecej...


12.09.2018 informacja dla użytkowników portalu gminy - Rejestry Intraewid - EGIB

W związku z informacjami przekazanymi z pojedynczych gmin, dotyczących zbyt długiego czasu oczekiwania na wygenerowanie informacji z rejestru gruntów informujemy, że trwają prace nad jednoznacznym zlokalizowaniem przyczyny tego problemu. Ponieważ problem ten nie występuje u wszystkich użytkowników, zlokalizowanie przyczyny nie jest łatwe i czasochłonne. Cały czas wykonywane są rożne testy i poprawki, które mają Państwu ułatwić pracę.

wiecej...


05.09.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

dotyczy linii napowietrznych na terenie miasta Ożarów Maz. oraz gmin: Ożarów Maz, Stare Babice, Błonie, Izabelin, Łomianki

wiecej...


29.08.2018 aktualizacja bazy BDF

Informujemy, że została uruchomiona cykliczna aktualizacja bazy BDF dla Wykonawców prac geodezyjnych. Będzie ona wykonywana przez pracownika urzędu każdego 1 i 15 dnia miesiąca. W przypadku gdy dni te wypadają w dni wolne od pracy - w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie.

wiecej...


29.08.2018 informacja do właścicieli nieruchomości z obszaru modernizownych obrębów

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obręby: JAWCZYCE, KONOTOPA, MORY; 0021, 0022, 0023, 0024 m. Łomianki

wiecej...


24.08.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

dotyczy linii napowietrznych

wiecej...


24.08.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

dotyczy modernizacji EGiB (JAWCZYCE, KONOTOPA, MORY, 0021, 0022, 0023, 0024 m. Łomianki)

wiecej...


11.07.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

w sprawie wydawania plików do modyfikacji

wiecej...


28.06.2018 NOWE WNIOSKI O ZAŁOŻENIE KONT W PORTALACH POWIATOWYCH

inf. dotyczy osób, które nie posiadają konta w Portalach Powiatowych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja br. w życie nowych przepisów  RODO dotyczących przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). informujemy, że zostały przygotowane nowe wnioski o założenie kont w Portalach Powiatowych.
Dodatkowo został utworzony wniosek o założenie konta w Portalu Gminy - Rejestry IntraEWID-EGIB.

wiecej...


27.06.2018 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁÓW PZGiK ZGODNIE Z LICENCJĄ

Wobec koniecznej dbałości o finanse publiczne, czego następstwa uchybień określają przepisy ustawy z dn. 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, informujemy o wzmożeniu weryfikacji posiadania odpowiednich licencji na materiały PZGiK. W tym celu, w komórkach organizacyjnych Starostwa, realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii, wdrożone zostały odpowiednie procedury. Poinformowano również urzędy gmin na obszarze powiatu, o zwracanie szczególnej uwagi na przedstawianą dokumentację geodezyjną do prowadzonych tam postępowań, czy opisy na materiałach geodezyjnych posiadają odpowiednie klauzule świadczące o wykorzystaniu ich zgodnie z licencją oraz skierowano prośbę o informowanie w przypadkach pojawiających się wątpliwości.

wiecej...


21.06.2018 AKTUALIZACJA BAZY DANAYCH BDSOG

Informujemy, że dobiegają końca prace związane z aktualizacją bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej w ramach projektu ASI. Prace polegały na dostosowaniu numerów punktów osnowy do obowiązujących przepisów oraz uzupełnieniu atrybutów na podstawie istniejącej dokumentacji znajdującej się w pzgik, w zakresie pozyskania średniego błędu wysokości i współrzędnych i uzupełnienia opisów topograficznych o dane obligatoryjne. W związku z powyższym w dniach 25-27.06.br dane bazy BDSOG będą aktualizowane.

wiecej...


11.06.2018 informacja dla osób przygotowujących pliki zasilające bazę danych egib wynikami prac geodezyjnych

Dotyczy podpór związanych z budynkiem przedstawionych symbolem.

wiecej...


05.06.2018 stary portal Gminy

Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 08.06.2018r. zostanie zamknięty "stary" Portal Gminy. Od momentu zamknięia wszyscy Użytkownicy tego Portalu będą mogli pozyskiwać dane jedynie poprzez Rejestry InrtaEWID.

wiecej...


05.06.2018 baza BDF

W dniu dzisiejszym została zaktualizowana baza BDF dla Wykonawców prac geodezyjnuch.

wiecej...


25.05.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w dniu dzisiejszym w życie nowych przepisów dotyczących RODO bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzurą informacyjną.

wiecej...


17.05.2018 Aktualizacja Portali

Informujemy, że w dniu 15 maja br. została wykonana aktualizacja oprogramowania. Związana jest ona ze zwiększeniem bezpieczeństwa danych i rozdzieleniem niezbędnych uprawnień w związku z dostosowaniem oprogramowania do nowych przepisów RODO i możliwości logowania się poprzez profil zaufany.

 

wiecej...


16.05.2018 Portal Rzeczoznawcy

Informujemy, że w dniu wczorajszym zostały zaktualizowane Portale Powiatowe.
W Portalu Rzeczoznawcy pojawiały się nowe funkcjonalności m.in.:

wiecej...


15.05.2018 REJESTRY INTRAEWID

Informujemy, że w chwili obecnej wszystkie jednostki gminne posiadają dostęp do nowego Portalu Rejestry IntraEWID - EGIB, z którego przedstawiciele jednostek zostali przeszkoleni w tym zakresie w dniu 24.04.2018r.

W dniu 15.05.2018 została wykonana aktualizacja oprogramowania. Tą aktualizacją dodano do Rejestrów IntraEwid możliwość wykonania statystyk, o których mowa była na szkoleniu, oraz możliwość podglądu i wrysowania wielu działek na mapę z kartoteki działek (poprzez wybór w listy z klawiszem ctrl).

wiecej...