Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


04.07.2017 usuwanie awarii po burzy

Informujemy, że prace naprawcze po awarii spowodowanej ekstremalnymi warunkami pogodowymi nadal trwają.
W chwili obecnej udało się uruchomić Portale. Nadal trwaja prace związane z uruchomieniem min. usług sieciowych.

W związku z powyższym mogą jeszcze wystąpić niewielkie przerwy w ciągłości pracy Portali spowodowane koniecznością restartowania serwerów.
Przerwy te planowane są w godzinach wieczornych.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

wiecej...


15.05.2017 informacja dla Geodetów

Dotyczy Geodetów zamawiających pliki do modyfikacji.

wiecej...


07.04.2017 Portal Geodety

Informujemy, że w dniu dzisiejszym został zamknięty stary Portal Geodety, do którego dostęp odbywał się poprzez Portale Powiatowe - "niebieska zakładkę".

wiecej...


07.04.2017 zmiana adresu strony

Informuję, że w dniu wczorajszym została przeprowadzona aktualizacja oprogramowania.

W związku z tym zmienił się adres strony, na której są dostępne Portale Powiatowe. Prosimy wchodzić do portali poprzez stronę www.podgik.pwz.pl  - okno Zaloguj aby wejść.

wiecej...


31.03.2017 korekta nazw obrębów w gminie Stare Babice

Informujemy, że na Wniosek Wójta Gminy Stare Babice, w związku z wystąpieniem Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne, nawiązującym do przeprowadzanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii weryfikacji dotyczącej błędów lub braków w danych adresowych, w dniu 14 marca br. dokonaliśmy korekty nazw dwóch obrębów ewidencyjnych poprzez dostosowane o obowiązujących nazw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. 2013, poz. 200)

wiecej...


29.03.2017 styl linii ogrodzenia

Dotyczy Wykonawców prac geodezyjnych, którzy korzystają z oprogramowania TurboMap.

wiecej...


23.03.2017 informacja do wykonawców prac geodezyjnych

dotycząca pozyskiwania informacji z bazy danych EGiB o podstawie wpisu do tej bazy.

wiecej...


21.03.2017 utrudnienia w dostępie do Portali Powiatowych

W związku z przeprowadzaniem I etapu modernizacji infrastruktury teleinformatycznej serwerowni na terenie naszego biura w najbliższych dniach mogą wystąpić okresowe przerwy w dostępie do Portali Powiatowych.

wiecej...


20.03.2017 INFORMACJA DLA INWESTORÓW I PROJEKTANTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Dotycząca możliwości i formy pozyskiwania informacji z operatu ewidencyjnego.

wiecej...


20.03.2017 ROZPOCZĘCIE PRAC NAD MODERNIZACJĄ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ

Prośba do Wykonawców prac geodezyjnych.

wiecej...


07.03.2017 Baza FDB

W dniu dzisiejszym została zaktualizowana baza dla wykonawców.

wiecej...


06.03.2017 INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW/PROJEKTANTÓW Portalu Koordynatora SUT

zainteresowanych uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Informujemy, że od dnia 06 marca br. uruchomiony został Portal Koordynatora SUT, umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do portalu możliwy jest poprzez stronę internetową www.podgik.pwz.pl w oknie „Zaloguj aby wejść”.

wiecej...


06.03.2017 stanowisko do samodzielnej obsługi portalu WebEWID

Informujemy, że w dniu 06-03-2017r. uruchomiliśmy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (pokój nr 7), stanowisko do samodzielnej obsługi portalu WebEWID oraz podglądu zbiorów danych EGiB dla geodetów. Warunkiem skorzystania z dostępu jest posiadanie konta w Portalu Geodety.

wiecej...


21.02.2017 Numeracja punktów w wykazach generowanych z plików KCD

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że istnieje możliwość wygenerowania wykazu punktów granicznych z numeracją zawierająca nr systemowy i nr z operatu.

wiecej...


10.02.2017 URUCHOMIENIE W MARCU PORTALU KOORDYNATORA SUT

Informujemy, że w marcu 2017 r. planujemy uruchomić PORTAL KORDYNATORA SUT. Portal przeznaczony jest dla projektantów, branżystów i innych uczestników narad koordynacyjnych. Dostęp do portalu będzie możliwy po zalogowaniu się, po uprzednim uzyskaniu loginu i hasła.

wiecej...


20.01.2017 uruchomienie w lutym portalu komornika

Informujemy, że planujemy w lutym 2017 r. uruchomić PORTAL KOMORNIKA. Portal ten przeznaczony jest dla Komorników. Dostęp do Portalu będzie możliwy po zalogowaniu się, po uprzednim uzyskaniu loginu i hasła do Portalu. Dlatego też zachęcamy Państwa do składania wniosków o taki dostęp.

wiecej...


20.01.2017 Informacja o sposobach tworzenia kopii mapy wynikowej do zgłaszanych prac geodezyjnych

dotyczy Geodetów przygotowujących kopie mapy wynikowej do zgłoszonej pracy geodezyjnej

wiecej...


18.01.2017 INFORMACJA DOTYCZĄCA GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW

W związku z problemami interpretacyjnymi dotyczącymi przepisów regulujących sprawy klasyfikacji gleboznawczej gruntów w zbiciu z przepisami regulującymi zagadnienia dotyczące kompletowania i procedur związanych z weryfikacją opracowań geodezyjnych, informuję o przyjęciu następującego sposobu postępowania w stosunku do dokumentacji przygotowywanej do celów prowadzonych postępowań w tym zakresie:

wiecej...


16.01.2017 Informacja dla Geodetów przygotowujących pliki wsadowe przekazywane wraz z operatami do kontroli

Mając na uwadze usprawnienie wymiany danych pomiędzy Wykonawcą i Ośrodkiem oraz ułatwienie przygotowywania przez Wykonawcę mapy wynikowej pracy geodezyjnej i plików wsadowych informujemy, że od dnia 16.01.2017 r. wykonującym pliki „wsadowe” będą wydawane następujące dane:

wiecej...


10.01.2017 DXF do zakończonych prac geodezyjnych

Informujemy, że zaprzestaliśmy wydawanie plików DXF do zakończonych prac geodezyjnych.

Jednocześnie przypominamy, że do zakończonej pracy geodezyjnej można zakupić pliki w formacie GML lub KCD.

Pliki KCD można za pomocą oprogramowania TurboMap wyeksportować od plików DXF lub DGN.
Nieodpłatną wersję oprogramowania TurboMap można pobrać ze strony:
http://geomatyka-krakow.pl/portal/index.php/download/44-uncategorised/127-turbomap-download-90

wiecej...