Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


25.09.2017 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Dotyczy: dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników opracowania tych pomiarów.

wiecej...


22.10.2017 zamawianie plików do modyfikacji poprzez Portal Geodety

Informujemy, że uruchomiliśmy procedurę zamawia plików do modyfikacji poprzez Portal Geodety w celu stworzenia pliku wsadowego umożliwiającego zaktualizowanie bazy danych po przyjęciu operatu geodezyjnego do zasobu.

wiecej...


08.09.2017 INFORMACJA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH W SPRAWIE MODERNIZACJI EGIB W PŁOCHOCINIE

W związku z rozpoczęciem w dniu 12.09.2017 r. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, sporządzonego w ramach modernizacji na obszarze obrębu Płochocin, od dnia 11.09.2017r. do momentu przyjęcia tego operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które nastąpi najpóźniej w dniu 24.10.2017r., baza ewidencji gruntów i budynków nie będzie aktualizowana o nowe dane dotyczące obrębu Płochocin (0019) w gminie Ożarów Mazowiecki.

wiecej...


08.09.2017 INFORMACJA DLA INTERESANTÓW W SPRAWIE MODERNIZACJI EGIB W PŁOCHOCINIE

W związku z rozpoczęciem w dniu 12.09.2017 r. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, sporządzonego w ramach modernizacji na obszarze obrębu Płochocin, od dnia 11.09.2017r. do dnia przyjęcia operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które nastąpi najpóźniej w dniu 24.10.2017r., baza ewidencji gruntów i budynków nie będzie aktualizowana o nowe dane dotyczące obrębu Płochocin (0019) w gminie Ożarów Mazowiecki.

W tym okresie wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków będą wydawane zgodnie z nieaktualizowanym stanem bazy danych tej ewidencji.

wiecej...


31.08.2017 wyjazd na Targi Intergeo do Berlina

Pragniemy poinformować o organizowanym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddziału w Warszawie wyjeździe na Targi Intergeo do Berlina. Targi te są jedną z największych na świecie tego typu imprez, a w tym roku organizowane będą w Berlinie, co znacząco ułatwia pojawienie się geodetom z Polski na tym istotnym wydarzeniu, gdzie można będzie podejrzeć najnowsze trendy w naszej branży i krótko zwiedzić wieczorem centrum Berlina. Stowarzyszenie Geodetów Polskich zapewnia organizację wyjazdu dla grupy z uwzględnieniem wsparcia finansowe dla transportu w obie strony. Wejściówki na targi zorganizowane zostaną przy współpracy z partnerami wystawiającymi się na targach Intergeo. Zgłoszenia z podaniem imienia nazwiska oraz adresu i afiliacji należy przesłać na adres mailowy: k.bakula@gik.pw.edu.pl z tematem maila INTERGEO 2017 lub zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 234 7694 do 15.09.2017 r.

wiecej...


31.08.2017 Baza FDB

W dniu dzisiejszym została zaktualizowana baza dla Wykonawców.

wiecej...


31.08.2017 Pomnik na grobie zmarłego kolegi Waldemara dobaczewskiego

W związku z inicjatywą podjętą przez jednego z Geodetów pracujących na rynku naszego Powiatu, zmierzającą do postawienia pomnika na grobie zmarłego w ubiegłym roku pracownika naszego Urzędu, kolegi Waldka Dobaczewskiego, w pokoju nr 10 (ZUD) zbieramy do skrzynki datki na ten cel od osób, które chciałyby się przyłączyć do tej inicjatywy.

wiecej...


24.07.2017 Baza FDB

W dniu dzisiejszym została zaktualizowana baza dla Wykonawców.

wiecej...


15.05.2017 informacja dla Geodetów

Dotyczy Geodetów zamawiających pliki do modyfikacji.

wiecej...


07.04.2017 Portal Geodety

Informujemy, że w dniu dzisiejszym został zamknięty stary Portal Geodety, do którego dostęp odbywał się poprzez Portale Powiatowe - "niebieska zakładkę".

wiecej...


31.03.2017 korekta nazw obrębów w gminie Stare Babice

Informujemy, że na Wniosek Wójta Gminy Stare Babice, w związku z wystąpieniem Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne, nawiązującym do przeprowadzanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii weryfikacji dotyczącej błędów lub braków w danych adresowych, w dniu 14 marca br. dokonaliśmy korekty nazw dwóch obrębów ewidencyjnych poprzez dostosowane o obowiązujących nazw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. 2013, poz. 200)

wiecej...


29.03.2017 styl linii ogrodzenia

Dotyczy Wykonawców prac geodezyjnych, którzy korzystają z oprogramowania TurboMap.

wiecej...


23.03.2017 informacja do wykonawców prac geodezyjnych

dotycząca pozyskiwania informacji z bazy danych EGiB o podstawie wpisu do tej bazy.

wiecej...


21.03.2017 utrudnienia w dostępie do Portali Powiatowych

W związku z przeprowadzaniem I etapu modernizacji infrastruktury teleinformatycznej serwerowni na terenie naszego biura w najbliższych dniach mogą wystąpić okresowe przerwy w dostępie do Portali Powiatowych.

wiecej...


20.03.2017 INFORMACJA DLA INWESTORÓW I PROJEKTANTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Dotycząca możliwości i formy pozyskiwania informacji z operatu ewidencyjnego.

wiecej...


20.03.2017 ROZPOCZĘCIE PRAC NAD MODERNIZACJĄ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ

Prośba do Wykonawców prac geodezyjnych.

wiecej...


07.03.2017 Baza FDB

W dniu dzisiejszym została zaktualizowana baza dla wykonawców.

wiecej...


06.03.2017 INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW/PROJEKTANTÓW Portalu Koordynatora SUT

zainteresowanych uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Informujemy, że od dnia 06 marca br. uruchomiony został Portal Koordynatora SUT, umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do portalu możliwy jest poprzez stronę internetową www.podgik.pwz.pl w oknie „Zaloguj aby wejść”.

wiecej...


06.03.2017 stanowisko do samodzielnej obsługi portalu WebEWID

Informujemy, że w dniu 06-03-2017r. uruchomiliśmy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (pokój nr 7), stanowisko do samodzielnej obsługi portalu WebEWID oraz podglądu zbiorów danych EGiB dla geodetów. Warunkiem skorzystania z dostępu jest posiadanie konta w Portalu Geodety.

wiecej...


21.02.2017 Numeracja punktów w wykazach generowanych z plików KCD

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że istnieje możliwość wygenerowania wykazu punktów granicznych z numeracją zawierająca nr systemowy i nr z operatu.

wiecej...