Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


portal Branżysty

Portalu Branżysty działa w aplikacji WEB-owej (Rejestry IntraEWID).

Służy do weryfikowania zgodności treści utworzonej przez Starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez władających siecią, w myśl art. 28e pkt 1, Prawa geodezyjnego i kartograficznego
wraz z możliwością uzupełniania i modyfikowania atrybutów obiektom GESUT.

wiecej...


portal koordynatora SUT

Portal Koordynatora SUT przeznaczony jest dla uczestników w naradach koordynacyjnych.

wiecej...


portal rzeczoznawcy

Portal Rzeczoznawców przeznaczony jest dla Rzeczoznawców

wiecej...


portal komornika

Portal Komornika przeznaczony jest dla Komorników.

wiecej...


Portal Geodety

Portal Geodety przeznaczony jest dla Wykonawców prac geodezyjnej.

wiecej...